O Konferencji

Finanse i rynek finansowy na przestrzeni ostatnich lat podlegały silnym zmianom. Pojawiła się nowa fala regulacji ostrożnościowych o charakterze makro- i mikroekonomicznym, powstały instytucje integrujące nadzór finansowy w układzie sektorowym i transgranicznym. Polityka pieniężna banku centralnego stanęła przed nowymi wyzwaniami w zakresie oddziaływania na wzrost gospodarczy. Banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe, ale także przedsiębiorstwa zmuszone zostały do opracowania nowych strategii dostosowujących ich funkcjonowanie do zmienionej sytuacji.

Utrwalające się trendy i nieoczekiwane wydarzenia, jakie obserwujemy ostatnio w skali globalnej także odciskają piętno na rynkach i instytucjach finansowych, wymuszają kolejną adaptację strategii i działań w obszarze finansów, zarówno na poziomie całych gospodarek, jak i jej uczestników. Powstaje pytanie, jak w czasach tak istotnych wyzwań i zagrożeń definiować rolę i priorytety finansów, które respektując zdarzenia globalne będą wspierać lokalne potrzeby rozwoju.

Lublin, obchodzący w 2017 r. wielki jubileusz 700-lecia nadania praw miejskich, aspiruje do powrotu do rangi ważnego ośrodka społecznego i gospodarczego kraju. Znaczące inwestycje w infrastrukturę społeczną, biznesową i komunikacyjną z ostatnich lat są wynikiem realizacji strategii rozwoju i programów finansowych, o których warto w oparciu o doświadczenia innych regionów dyskutować. Tym i innym otwartym problemom pragniemy poświęcić wystąpienia autorów referatów i dyskusje w ramach cyklicznej Konferencji naukowej środowiska akademickiego w Polsce, związanego z nauką o finansach, a także dyscyplinami pokrewnymi.

Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju
18-20 września 2017, Lublin


Konferencję mają zaszczyt organizować Katedra Bankowości, Katedra Finansów Publicznych, Zakład Ubezpieczeń, Zakład Rynków Finansowych i Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych Wydziału Ekonomicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja odbywać się będzie pod patronatem naukowym Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Patronat Konferencji zapewniają także Prezydent Miasta Lublina oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zachęcając do udziału w Konferencji wierzymy, że jak co roku umożliwi ona wymianę poglądów, wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju finansów, upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez poszczególne ośrodki naukowe, a także nawiązanie kontaktów, które zaowocują wspólnymi projektami naukowymi, które rozwijać będą naukę o finansach.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Jerzy Węcławski, Kierownik Katedry Bankowości, Przewodniczący Komitetu
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw., Kierownik Katedry Finansów Publicznych
dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Ubezpieczeń
dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Finansów Podmiotów Gospodarczych
dr hab. Henryk Mamcarz, prof. nadzw., Kierownik Zakładu Rynków Finansowych


Konferencja odbywać się będzie pod patronatem Władz UMCS, instytucji i organizacji polskiego środowiska naukowego, związanego z nauką o finansach oraz władz lokalnych i instytucji komercyjnych:

Patronat Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości


Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin i Marszałka Województwa Lubelskiego


Sponsorzy KonferencjiPartnerem Konferencji jest Warszawski Instytut Bankowości


Patronat medialny

Publikacja

Artykuły naukowe, nadesłane na konferencję nie później niż 31 marca 2017 roku, po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H Oeconomia (11 punktów na liście MNiSW) lub w innych porównywalnych pod względem punktacji (10-12 punktów MNiSW) wybranych czasopismach uniwersyteckich, a także w monografii pokonferencyjnej. Lista wszystkich czasopism jest uzgadniana i zostanie podana w terminie późniejszym.

Gotowe teksty artykułów (bez oddzielnych abstraktów) przygotowanych w języku polskim lub angielskim oraz wszelkie pytania dotyczące publikacji konferencyjnej prosimy przesyłać na adres: publikacje2017@umcs.pl. Przed przesłaniem artykułu prosimy o dokonanie rejestracji jako uczestnika konferencji.

Do pobrania:

Program

Pobierz tutaj: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI W PDF (ostatnia aktualizacja: 18 września 2017, 6:37)

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

18 września 2017, poniedziałek
12:00 – 19:00 Rejestracja uczestników (LCK)
12:30 – 14:00 Obiad
14:00 – 14:30 Otwarcie konferencji
14:30 – 16:00 Sesja panelowa: Finanse dla rozwoju - dostępność kapitału, współpraca interesariuszy, dyfuzja innowacji
16:00 – 16:30 Przerwa kawowa
16:30 – 17:45 Sesja plenarna: Finansowanie rozwoju
18:00 – 19:00 Sesja plenarna KNoF PAN oraz bezpośrednio po zakończeniu sesji spotkanie samodzielnych pracowników nauki
19:00 – 19:30 Spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości
20:00 – 21:00 Uroczysta kolacja, cz. I
21:00 – 21:45 Pokaz Sztukmistrzów z Lublina
21:45 – 01:00 Uroczysta kolacja, cz. II

Sesje i spotkania odbywać się będą w sali S2, uroczysta kolacja w sali S5.

19 września 2017, wtorek
08:30 – 18:00 Rejestracja uczestników (LCK)
08:30 – 09:00 Posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach PAN (sala S8)
09:00 – 11:00 Sesje tematyczne I: Bankowość I, Rynek kapitałowy, Finanse publiczne I, Metodyka badań w ekonomii i finansach
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 13:30 Sesje tematyczne II: Bankowość II, Finanse publiczne II, Ubezpieczenia, Finanse przedsiębiorstw
13:30 – 14:30 Obiad
14:30 – 16:30 Sesje tematyczne III: Rynek finansowy, Rynek usług finansowych, Finanse publiczne III i sesja plakatowa*
16:30 – 17:30 Zamknięcie konferencji
19:00 – 23:00 Kolacja w Dworze Anna (ul. Lubelska 3, Jakubowice Konińskie-Kolonia), organizatorzy zapewniają transport

Sesje odbywać się będą w sali S7.

20 września 2017, środa
10:00 – 13:00 Atrakcje turystyczne Lublina

* Prosimy o przygotowanie plakatu w formacie C1 (wysokość 91,7 cm; szerokość 64,8 cm). Plakat należy przekazać do sekretariatu konferencji podczas rejestracji.Obrady konferencji będą odbywać się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, przy ul. Artura Grottgera 2.

Opłaty

Pełna opłata konferencyjna wynosi 950 zł i pokrywa koszt materiałów konferencyjnych, publikacji, uczestnictwa w obradach i wydarzeniach towarzyszących.

Opłata konferencyjna powinna zostać wniesiona na rachunek bankowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) o numerze 14 1140 1094 0000 2905 1600 1132, prowadzony przez mBank S.A. O/Lublin (ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin). W tytule przelewu prosimy o dopisek KKF2017 oraz wskazanie osób, których dotyczy opłata. Dane do dokonania opłaty przesyłane są także w automatycznym potwierdzeniu rejestracji uczestnika konferencji.

Opłaty konferencyjne nie obejmują kosztów zakwaterowania - uczestnicy Konferencji zapewniają nocleg we własnym zakresie. W porozumieniu z wybranymi hotelami Organizatorzy Konferencji zapewniają promocyjne ceny zakwaterowania, które obowiązują do końca czerwca 2017 roku. Hotele położone są w niedalekiej odległości od Lubelskiego Centrum Konferencyjnego. Chcąc skorzystać z promocji należy podać hasło KKF 2017 podczas rezerwacji i rozliczania kosztu zakwaterowania.

IBB Grand Hotel Lublinianka ****
ul. Krakowskie Przedmieście 56
Odległość od LCK: 600 m, 8 min. pieszo

Hotel Wieniawski ***
ul. Sądowa 6
Odległość od LCK: 450 m, 5 min. pieszo

Hotel Mercure Lublin Centrum ***
Al. Racławickie 12
Odległość od LCK: 260 m, 3 min. pieszo

Hotel Campanile Lublin ***
Al. Lubomelska 14
Odległość od LCK: 650 m, 9 min. pieszo

Hotel Huzar ***
ul. Spadochroniarzy 9
Odległość od LCK: 1500 m, 19 min. pieszo

Hotel Luxor *** Lublin
ul. Aleja Warszawska 175a
Odległość od LCK: 5,5 km, 11 min. samochodem

Rejestracja

Rejestracja uczestników prowadzona jest na platformie Syskonf. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo email z potwierdzeniem rejestracji i zestawieniem przekazanych danych. W przypadku konieczności ich poprawy lub zmiany w przyszłości prosimy o bezpośredni kontakt z Organizatorami Konferencji. Zwracamy też uwagę, że podczas rejestracji nie ma potrzeby podawania tytułu proponowanego artykułu lub jego przesyłania. Artykuły prosimy przesyłać mailowo niezależnie od rejestracji zgodnie z ustaleniami wskazanymi w sekcji Publikacja.

Kliknij tutaj, aby się zarejestrować na Konferencję Katedr Finansów 2017

239

Uczestników (spoza UMCS)

52

uczelnie, instytucje i firmy

17

sesji i spotkań

miliony

wspomnień

Lublin

Zapraszamy do odwiedzenia Lublina w 2017 roku, kiedy świętować będziemy 700-lecie otrzymania praw miejskich. Lublin był zawsze miastem wielokulturowym, leżacym na styku kultury Wschodu i Zachodu. Jest barwny, pełen młodych ludzi - przy ponad 300 tys. mieszkańców, około 100 tys. z nich to studenci lubelskich uczelni wyższych. Przez cały rok w Lublinie wiele się dzieje. Niezależnie od możliwości zwiedzania miasta w czasie wolnym od obrad Konferencji, polecamy szczególnie unikalny, odbywający się każdego roku Caranaval Sztukmistrzów, Lublin Sportival dla miłośników sportów ekstremalnych czy Jarmark Jagielloński. Przedsmak wydarzeń i atmosfery Lublina w galerii zdjęć poniżej.

Praktyczne informacje na temat funkcjonowania miasta, lotniska, dworców PKP i PKS, komunikacji miejskiej oraz inne informacje ważne dla osób przyjeżdżających znajdują się w serwisie internetowym Urzędu Miasta.

Stare Miasto - Brama Krakowska

(c) Urząd Miasta Lublin

Archikatedra Lubelska

(c) Urząd Miasta Lublin

Muzeum Lubelskie na Zamku

(c) Urząd Miasta Lublin

Ogród Saski

(c) Urząd Miasta Lublin

Noc Kultury 2016

(c) Urząd Miasta Lublin

Lublin Sportival 2016

(c) Urząd Miasta Lublin

Festiwal Legend Lubelskich 2016

(c) Urząd Miasta Lublin

Noc Kultury 2016

(c) Urząd Miasta Lublin

Carnaval Sztukmistrzów 2015

(c) Urząd Miasta Lublin

Lubelskie Centrum Konferencyjne - miejsce obrad

(c) LCK

Lubelskie Centrum Konferencyjne - miejsce obrad

(c) LCK

Lubelskie Centrum Konferencyjne - miejsce obrad

(c) LCK


Kontakt

We wszystkich sprawach związanych z organizacją Konferencji prosimy o kontakt mailowy z Zespołem Organizacyjnym lub na ogólny adres email Konferencji kontakt@kkf2017.umcs.pl. Zachęcamy też do śledzenia informacji związanych z Konferencją w serwisie Twitter.

dr Wojciech Misterek
Katedra Bankowości

przewodniczący

dr Mariusz Kicia
Katedra Bankowości

strona internetowa, rejestracja

dr Katarzyna Wójtowicz
Katedra Finansów Publicznych

publikacje

dr Robert Zajkowski
Katedra Bankowości

rozliczenia

dr Anna Korzeniowska
Katedra Bankowości

Dane teleadresowe

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny

Katedra Bankowości
Katedra Finansów Publicznych
Zakład Ubezpieczeń
Zakład Rynków Finansowych
Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych